Dodatek rybářského řádu a stanov

DODATEK RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU A STANOV RYBNÍKÁŘSTVÍ „ŠTĚRKÁČ“ TOPOLNÁ

  1. Od sezóny 2017 se zavádí nonstop rybolov celoročně.
  2. Ruší se horní míra candáta a štiky.
  3. Upravují se lovné míry: – KAPR    45 – 65 cm                                                                                                                     AMUR   55 – 80 cm
  4. Brigádnická povinnost je 15 hodin za rok. Člen, který ze závažných důvodů nemůže svou pracovní povinnost splnit, musí namísto ní poskytnout náhradu v penězích, a to ve výši 200 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Toto je nezbytně nutné provést do konce daného roku. V případě nesplnění bude ukončeno členství ve spolku.
  5. Brigád se nadále zprošťují starobní důchodci, držitelé ZTP, ZTTP, mládež do 12-ti let a ženy, ty však v rámci svých možností mohou vypomoci s organizací závodů.
  6. Poplatek 1500 Kč se nově dělí na povolenku 750 Kč a členský příspěvek 750 Kč. Platí, že každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek a to i v roce, ve kterém se rozhodně nelovit a zároveň je v tomto roce zproštěn brigádnické povinnosti.