Rybářské závody

CARP CUP TOPOLNÁ 2023


Datum a místo konání akce: 12. – 14.5. 2023, štěrkáč Topolná

15 týmů (2-3 rybáři), lov 48 hod. nonstop

Časový harmonogram:
PÁTEK:
6:00 – 7:00 hod. prezentace týmů – vjezd povolen na nezbytně dlouhou dobu

(vyložení a naložení věcí)

7:00 – 8:00 hod. losování míst

10:00 hod. start závodu

NEDĚLE:
10:00 hod. konec závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Startovné: 5000,- Kč za tým

Přihlášení na telefonním čísle +420 731 749 074 dne 15. 4. 2023 od 16:00, při kterém bude sděleno číslo účtu, na které je třeba uhradit celou částku startovného a to nejpozději 14 dnů od přihlášení. V případě neuhrazení bude místo nabídnuto dalším zájemcům. Při úspěšné registraci vám bude zaslán email s potvrzením. Startovné je NEVRATNÉ. V případě, že se tým nemůže zúčastnit lze za sebe najít náhradu. Celý seznam zúčastněných bude zveřejněn na stránkách www.sterkactopolna.cz

Losování:
Pořadí prvního losování určuje datum a čas přihlášení týmu. V prvním losování se vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivé týmy losovat lovné místa a v tomto vylosovaném pořadí pak zástupce týmů vylosují svoje lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla závodu:
Závod probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ.
Povolen pouze lov na položenou, celkem na 4 pruty. Každý prut s jedním návazcem. Povolena pouze úniková montáž. ZIG RIG max. délka 1 metr. Zákaz používání pletených šňůr na tzv. šokové návazce. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem.
Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečné zacházení s úlovkem.

Povinné vybavení:

  • 2 podběráky, délka ramene min. 90cm
  • Podložka bazénového typu
  • Minimálně 2 plovoucí saky (1 sak = 1 ryba)
  • Vyprošťovač háčků, metr, váha

Doporučení: vzít s sebou gumáky, prsačky, BACKLEADY (zadní olůvka) a to z důvodu lepší bezpečnosti mezi sousedy. Aby ryba, která je zdolávaná nezamotala v sousedním sektoru vlasce. Vyhneme se sporům o zamotání sousedních prutů.

Nástrahy: boilies, pelety, obalov. těsta, boostery a dipy

Návnada: boilies, pelety, methodmix a partikl (množství neomezeno)

Zakrmování:

  • lopatka, prak, kobra, PVA – povoleno po celý závod
  • raketa povolena: PÁ od 8:00 – 10:00 hod, 17:00 – 18:00 hod.

SO od 9:00 – 10:00 hod, 17:00 – 18:00 hod.

Mapování dna:
Povolené MARKEREM a nahazovacím echolotem, nesmí být použito na označení místa, lze pouze před závodem.

Hodnocení a vážení úlovku:
Hodnotí se 5 nejtěžších ulovených kaprů o minimální váze 8 kg.

Ryby váží rozhodčí spolu s minimálně jedním členem týmu a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody. Ohlášení úlovku rozhodčím bude probíhat telefonicky. V případě shodné váhy bude rozhodovat nejtěžší ulovená ryba, dále pak čas ulovení.

Ceny:
1. Místo – 17.000,- Kč 1. ryba 10+ 1.000,- Kč
2. Místo – 12.000,- Kč 1. ryba 15+ 1.000,- Kč
3. Místo – 7.000,- Kč Nej ryba 2.000,- Kč

Závěrečné ustanovení:
Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného.
Pokud bude v průběhu závodu závodník přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, rušení nočního klidu, atd.) bude závodník bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. Závodníci loví na vlastní nebezpečí. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií pro účely spolku. Pořadatel si vyhrazuje právo, při nenaplnění kapacity závodníků, pozměnit výši cen.

Poznámka pořadatele:

Bufet s občerstvením otevřen pouze při zahájení a ukončení závodu. V průběhu závodu bude bufet uzavřen.

Rybníkářství štěrkáč Topolná, z.s.

Bez názvu